Tnh Thi Xt Xa   Nhạc: Nhật, Lời: Bảo Chấn
 (C) Slow Rock 60 / Techno 140
Từ khi ' quen em ' anh đ biết ' bối rối '
V những lc
' thong nghe ' em cười 1 2
Anh đ biết
' con tim ' yu em mất rồi '
(Anh đ biết
' con tim ' hoa xun h nụ ')
Người yu ơi
' xin em chớ ' qun anh  1 2

Ma xun trn cao ' ngn hoa l lấp lnh nắng '
Nụ hn thơ ngy trao em
' rồi 1 2
Em yu kiều
' thướt tha ' cho hồn ' đắm say '
Cuộc tnh ngỡ di lu
'
Ngủ su
' vng tay ' m i 1 2 3 4 5 6 7

Anh no biết ' anh no c hay~ 1 2 1/2
Hạnh phc
' tri qua tay ' giấc mộng ' tn '
Lng cay đắng
~khi em qun lỗi hẹn '
Lời yu
' lời thương em đ qun 1 2

Nhưng lng anh ' nui hoi ước mơ~ 1 2 1/2
Tnh sẽ
' khng phi pha ' như ' ln my '
C nhiều đm
' trong mơ anh vẫn chờ '
Chờ em đến
' tnh thi ' xt xa 1 2 3 4