Tnh Yu Như Mũi Tn
                       (El Choclo, Lời Việt: Anh Bằng)

(Gm) (Dm/D) Tango 110 / Rumba  95
Cuộc đời chỉ để m buồn sao em mưa đm gi on than
Cn g đu em khi thu lại về với l rơi ly tan
Cn g đu em lời thề trăm năm chỉ l dĩ vng thi
Nay tnh đ vắng như vở kịch đời giữa bng đm bung mn


Cn g đu em v tnh ra đi bay theo những bng chim
Cho ta nhức nhối đau hơn một lần khi tan r tri tim
Hạnh phc đ ho kh
' giữa đi tay ' như nụ hoa ' thời gian 0
C nghe đm ny tuợng đ khc hơn mưa ngn


Thi th đnh qun nhau như l chn đi ma đng
Như nắng phai đi hnh bng
Cho chết đi khung trời mơ mộng
Thi th đnh qun nhau cho tắt đi khung đn đớn đau
Sn khấu yu đuơng mun đời mang theo vạn cu gian dối
0

Chiều tm vy chn trời
 1 2 3 4 5
Người đ đi xa rồi
 1 2 3 4 5
Ngy thng yu nhau chỉ cn lại trong ta bao nhiu xt xa
Thi ta cố qun đi buồn no rồi cũng phai mờ
0


Đường phố đm xa m
 1 2 3 4 5
Thnh phố qun ln đn
 1 2 3 4 5
Một thong đam m trả lại đời em mang đi như mũi tn
i tnh yu mũi tn ngập su vo đy tim
0


Cuộc đời chỉ để m buồn sao em mưa đm gi on than
Cn g đu em khi thu lại về với l rơi ly tan
Cn g đu em lời thề trăm năm chỉ l dĩ vng thi
Nay tnh đ vắng như vở kịch đời giữa bng đm bung mn


Cn g đu em v tnh ra đi bay theo những bng chim
Cho ta nhức nhối đau hơn một lần khi tan r tri tim
Hạnh phc đ ho kh
' giữa đi tay ' như nụ hoa ' thời gian 0
C nghe đm ny tuợng đ khc hơn mưa ngn


1 2 3 4  Như hồn ta mang vết thương đời
1 2 3 4  Kiếp ny thi trt lỡ duyn rồi  0
Ngy thng yu nhau chỉ cn lại trong ta bao nhiu xt xa
Thi ta cố qun đi buồn no rồi cũng phai mờ
1 2 3 4  Ta nhn hng cy l sang ma
1 2 3 4  Qung đời ta tăm tối u phiền  0
Một thong đam m trả lại đời em mang đi như mũi tn
i tnh yu mũi tn ngập su vo đy tim

-----------------------------------------------------------
Tnh Yu Như Mũi Tn
                       (El Choclo, Lời Việt: Anh Bằng)
                      
 (Nhạc Ngoại: Argentina)
Cuộc đời chỉ [D] để m buồn sao em mưa đm gi [Dm] on than
Cn g đu em khi thu lại về với l rơi [A7] ly tan
Cn g đu [E] em lời thề trăm năm chỉ l dĩ [A7] vng thi
Nay tnh đ vắng như vở kịch đời giữa bng đm [Dm] bung mn

Cn g đu [Dm] em v tnh ra đi bay theo những bng chim
Cho ta nhức [D7] nhối đau hơn một lần khi tan r [Gm] tri tim
Hạnh phc đ ho kh giữa đi tay như nụ [Dm] hoa thời gian
C nghe đm [A7] ny tượng đ khc hơn mưa [Dm] ngn

Thi th đnh [C] qun nhau như l chn đi ma [F] đng
Như nắng phai đi hnh [Gm] bng cho chết [C] đi khung trời mơ [F] mộng
Thi th đnh qun [A7] nhau cho tắt đi cung đn [Dm] đớn đau
Sn khấu yu [Bb] đương một đời mang theo vạn cu gian [A7] dối

Chiều tm vy [D] chn trời [A7] người đ đi [A7] xa rồi [D]
Ngy thng yu [B7] nhau chỉ cn lại trong ta bao nhiu [Em] xt xa
Thi ta cố qun [E7] đi buồn no rồi cũng phai [A7] mờ

Đường phố đm [D] xa m [A7] thnh phố qun [A7] ln đn [D]
Một thong đam [B7] m trả lại đời em mang đi như [Em] mũi tn
i tnh yu [A7] mũi tn ngập su vo đy [D] tim

Cuộc đời chỉ [D] để m buồn sao em mưa đm gi [Dm] on than
Cn g đu em khi thu lại về với l rơi [A7] ly tan
Cn g đu [E] em lời thề trăm năm chỉ l dĩ [A7] vng thi
Nay tnh đ vắng như vở kịch đời giữa bng đm [Dm] bung mn

Cn g đu [Dm] em v tnh ra đi bay theo những bng chim
Cho ta nhức [D7] nhối đau hơn một lần khi tan r [Gm] tri tim
Hạnh phc đ ho kh giữa đi tay như nụ [Dm] hoa thời gian
C nghe đm [A7] ny tượng đ khc hơn mưa [Dm] ngn

[D] Như hồn ta mang vết [A7] thương đời kiếp ny thi trt lỡ [D] duyn rồi
Ngy thng yu [B7] nhau chỉ cn lại trong ta bao nhiu [Em] xt xa
Thi ta cố qun [E7] đi buồn no rồi cũng phai [A7] mờ

[D] Ta nhn hng cy l [A7] sang ma qung đời ta tăm tối [D] ưu phiền
Một thong đam [B7] m trả lại đời em mang đi như [Em] mũi tn
i tnh yu [A7] mũi tn ngập su vo đy [D] tim

-------------------------------------
https://youtu.be/OwIeNnnyRxs  TNH YU NHƯ MŨI TN. EL CHOCLO.
Lời Việt : Anh Bằng. Trnh by : Nguyn Khang.....  (TANGO)

https://www.youtube.com/watch?v=jUJwZ2fWb_E  Tnh Yu Như Mũi Tn |
Lời Việt: Anh Bằng | Tuấn Ngọc | ASIA 24.....  (RUMBA)