Tnh Yu Thủy Thủ        Y Vn
(Dm)
 (Fm) Croco Twist 160
Mắt em mu trng dương
Tc em như sng cồn
Gi nhẹ tựa như hơi thở của người yu
Buồn m duyn dng
Anh l thủy thủ mang lng biển cả
Trao về tnh em


Đ đnh em yu anh
Sao bằng anh thương em
Như biển đng lai lng
V bằng đất nước mnh
Nn bể du hoang tn
Nhưng tnh khng tan biến


Nhớ em điểm sao đm
Đếm sao m vấn lng
Vấn lng cng thương hơn
Tnh no cho em tnh no cho nước
Anh l thủy thủ yu đời biển cả
Như người tnh chung