Tnh Yu Thủy Thủ    Y Vn
(Dm)
 (Fm) (Em) Croco Twist 155
Mắt em mu trng dương tc em như sng cồn
Gi nhẹ tựa như hơi thở của người yu
Buồn m duyn dng
Anh l thủy thủ mang lng biển cả trao về tnh em

Đ đnh em yu anh sao bằng anh thương em
Như biển đng lai lng v bằng đất nước mnh
Nn bể du hoang tn nhưng tnh khng tan biến

Nhớ em điểm sao đm đếm sao m vấn lng
Vấn lng cng thương hơn
Tnh no cho em tnh no cho nước
Anh l thủy thủ yu đời biển cả
Như người tnh chung