Tnh Yu Tuyệt Vời   Anh Bằng
(Em) Techno 140 / Slow Surf
C những lc mnh đi ' trong nắng 1 2 3
M
' đời ' như ' gi băng 1 2 3
C những lc mnh đi
' trn tuyết 1 2 3
Sao
' nghe ' hồn đầy ấm m 1 2 3
C những lc ngoi kia
' mưa lũ 1 2 3
M
' tnh ' ta ' ho kh 1 2 3
C những lc đường hoang
' khuya vắng 1 2 3
Nhưng
' nghe ' lng đầy giấc mơ 1 2

Tnh yu ngờ tan
' mau ' như ' khi lam 1 2
Bỗng đu tnh đi
' đến ' bn ta th thầm 1 2
Người yu ngỡ như
' chim ' bay ' rất xa 1 2
Bỗng đu về đy
' lu lo ' trong hồn ta 1 2 3

C những lc buồn đi
' trn phố 1 2 3
M
' hồn ' dng ' thơ 1 2 3
C những tiếng cười pha-l
' vỡ 1 2 3
Nghe
' như ' lời buồn l kh 1 2 3

Dẫu
' c mối tnh vui đ ' dẫu ' c mối tnh ta ' tan vỡ...
Người yu ơi! Tnh yu tuyệt vời!


End...
Dẫu
' c mối tnh vui đ ' dẫu c mối tnh ta tan vỡ...
Người yu ơi! Tnh yu tuyệt vời!
Tnh yu tuyệt vời! ( ờ)
Tnh yu tuyệt vời! ( ơ ơ)
Tnh yu tuyệt vời!


https://lyric.tkaraoke.com/17901/tinh_yeu_tuyet_voi.html  Tnh Yu Tuyệt Vời - Select: nh Minh
https://www.youtube.com/watch?v=R0Pb_cpn9QM  Tnh Yu Tuyệt Vời - nh Minh
----------------------------------------------------
Tnh Yu Tuyệt Vời   Anh Bằng
(Em) Techno 140 / Slow Surf
[Em] C những lc mnh [D] đi trong [Em] nắng
[G] m đời như gi [Em] băng
C những lc mnh [D] đi trong [Em] tuyết
[G] Sao nghe hồn dầy ấm [Em] m

[Em] C những lc ngoi [D] kia mưa [Em]
[G] M tnh ta ho [Em] kh
C những lc đường [D] hoang khuya [Em] vắng
[G] Nghe như lng đầy giấc [Em]

ĐK: Tnh yu giờ [D] tan mau như khi [Em] lam
Bỗng đu tnh [D] đi dến bn ta th [Em] thầm
Người yu ngỡ [D] như chim bay rất [Em] xa
Bỗng đu về [D] đy lu lo trong lng [Em] ta

[Em] C những lc buồn [D] đi trn [Em] phố
[G] M hồn dng [Em] thơ
C những tiếng cười [D] pha l [Em] vỡ
[G] Nghe như lời buồn l [Em] kh