Tnh     Văn Phụng
(Bm) (D#m) Bossa Nova 110 / Tango 100
Tnh l một truyện mun mu
Tnh l mnh thnh vui thật mau
Tnh l một bi thơ sầu
Tnh l mnh thnh nhớ thương nhau


Tnh đẹp tưạ ma thu vng
Tnh mnh nhiều mộng ước mnh mang
Tnh l một chuyện huy hong
Tnh l mnh thnh nhớ hoang mang


Yu nhau khi xun tươi thắm
Yu nhau trong tiếng ca tiếng đn
Yu nhau trong mun tia nắng
Yu nhau trong nh trăng mơ mng


Yu nhau khi sương thu rơi
Yu nhau khi hoa l xanh tươi
Yu nhau khi mưa đng rơi
Yu nhau Yu nhau mi suốt đời


... u ........  ... u ........  ... u ........  U... u

Tnh l một chuyện u sầu
Tnh l mnh nhiều nỗi thương đau
Tnh l một chuyện chia la
Tnh l mnh thổn thức đm khuya


Tnh đẹp tưạ ma thu vng
Tnh l mnh lệ ướt rơi tun
Tnh l một chuyện đau lng
Tnh l mnh mỏi mắt chờ mong


Yu nhau chi cho thương nhớ
Yu nhau chi khiến đi mắt mờ
Yu nhau sao khng đi tới
Yu nhau sao đ qun nhau rồi


Yu nhau chi cho tan mơ
Yu nhau chi cho mắt hoen mờ
Yu nhau chi cho thương đau
Yu nhau chi cho mi u sầu


... u ........  ... u ........  ... u ........  U... u

Đnh rằng tnh l u sầu
Đnh rằng tnh l nhớ l đau
Đnh rằng tnh l chia la
Đnh rằng tnh l khc dm khuya


Đnh rằng tnh l ..đau buồn
Đnh rằng lệ mnh ướt rơi tun
Đnh rằng tnh l ..đau lng
Đnh rằng tnh l mi chờ mong


Nhưng sao ta mơ yu mi
Nhưng sao ta vẫn thương nhớ hoi
Mơ yu đương trong tia nắng
Say sưa trong nh trăng mơ mng


Bng khung khi sương thu rơi
C đơn khi hoa l tơi bời
Lang thang khi mưa rơi rơi
Mơ yu đương mơ mi suốt đời......


... u ........  ... u ........  ... u ........  U... u