Ti Bn Đường Tơ  Thẩm Onh
(E) (C) Rumba  88
Ti bn đường tơ
Ca ca ht ht, đin đin rồ rồ
Qun qun nhớ nhớ, mơ mơ hồ hồ
Thương vay khc mướn kho vui cợt đa
Kho se tnh hờ rt tơ lng ra
Chiều nhn thế say ước mơ


Ti bn đường tơ
Qun qun nhớ nhớ, mơ mơ hồ hồ
Ca ca ht ht, đin đin rồ rồ
Thương thương nhớ nhớ kho say vật vờ
Kho vui cợt đa rt tơ lng ra
Tnh duyn ta se mối hờ


Tục trần no ai tan hết niềm say
Nhớ tiếc mơ mng luyến i v cng
Hồn theo ng my
V đời xin chuốc đường tơ
Chiều ghi niềm thơ ta nhớ ta buồn ta ước ta mơ
Con tằm rt tơ cho đời dim da cho đời trai lơ
Ti bn đường tơ
Cho lng cạn thắt cho ai cợt đa


Trần gian cn thương nhớ
Gp tiếng tơ chung c tiếng lng ta
Ha cng với tơ lng người
Tnh tứ ngập trời buồn nhớ bao ngui
Trần gian mơ ước g ?
V đời xin hiến ngn đường tơ đ !
Ti bn đường tơ rt hết tm can nhịp lời ca