Ti Đ Gặp    Minh Kỳ
(Bb) Pop Latin Ballad  95
Ti đ gặp anh, người anh qu hin ngang
đi xy cuộc đời v lứa tuổi đi mươi.
bin cương xa xi, anh v yu sng ni
đem vinh quang gieo ngn nơi


Ti đ gặp em chiều nao chốn qu xưa,
la ng hai ma chờ bng người xa xưa,
qu hương thn yu em về vui khoai sắn,
hay bn nương du ban chiều
Gặp nhau cầm tay ni vi cu
thương mến trao nhau, anh đi về đu?


Rừng su đồi cao dốc, đo nao hiểm nguy
chớ sờn bền tm tranh đấu
Gặp nhau rồi thương nhớ di lu,
nhớ lc ra đi khng vương sầu chi
Ngy mai, ngy sng ni vẻ vang niềm vui
xm lng lời ht vang vang


i! nhớ nhiều khi gặp nhau biết nhau chi,
nhớ bao nhiu người v xm lng ra đi,
đem thn nam nhi vui cuộc đời sương gi,
qun đi bao cu từ ly
Trn khắp nẻo đường đất nước mến yu
ta biết nhau đy rồi lại thng ngy phi pha,
nhưng vui đi anh mai bnh yn sng ni
ta chung vui cu thanh bnh