Ti Đưa Em Sang Sng Nhật Ngn & Y Vũ
(Dm) Enka  62  (E Guitar 6-8)
(Am) Ti đưa em sang (Am) sng
Chiều xưa mưa rơi m (E7) thầm
Để thấm ướt chiếc o (Am) xanh
V (C) đẫm ướt mi tc (E7) em
(Am) Nếu xưa trời khng (Dm) mưa
Đường (G) vắng đu cần ti (C) đưa
Chẳng (F) lẽ chung 1 lối (E7) về
M nở quay mặt bước đi


(Am) Ti đưa em sang sng
Bn tay nng niu n (E7) cần
Sợ bến đất lấm gt (Am) chn

Sợ (C) bến gi buốt tri (E7) tim
(Am) Nếu ti đừng đưa (Dm) em
Th (G) chắc đi mnh khng (C) quen
Đừng (F) bước chung một lối (E7) mn
C đu chiều nay ti (Am) buồn


(Am) Rồi thời (C) gian lặng lẽ (E7) tri
Đời ti l chiến (C) binh
Đi khắp phương (F) trời
(F) M đời em l ước (G) mơ
Đẹp mun ngn (F) thơ
Như ngng trng (E7) chờ


Hm nao em sang (Am) ngang
Bằng xe hoa thay con (E7) thuyền
Giờ pht cuối đến tiễn (Am) em
Nhn (C) xc pho vướng gt (E7) chn
(Am) Gt chn ngy xa (Dm) xưa
Sợ (G) lấm trong bn khi (C) mưa
Nng (F) đ thay một lối (E7) về
Qun cả người trong gi (Am) mưa