Tôi Nhớ Tên Anh   Hoàng Thi Thơ
(Am) (Am) Cha cha Cha 125
Tôi viết tên anh trên lá trên hoa '
Tôi viết tên anh trong trái tim tôi
'
Tôi viết tên anh trên đá, trên vôi
'
Tôi viết tên anh ngập nẻo đường đi ngàn lối
'

Tôi viết tên anh trên gấm, trên nhung '
Tôi viết tên anh trên trán, trên tay
'
Tôi viết tên anh trong gió, trong mây
'
Tôi viết tên anh vào ḷng biển lớn sông dài
 1 2 3 4 6 6 7

Anh 1 2 3 4 Lớp trai ngày nay ' đắp xây ngày mai 1 2 3
Đem tự do cho người
 1 2 3 mang niềm vui cho đời 1 2 3

Anh 1 2 3 4 Nơi biên thùy xa ' vắng muôn màu hoa 1 2 3
Không hề nao núng ḷng
 1 2 3 Oai hùng nơi chiến trường1..5

Tôi nhớ tên anh khi gió khi mưa '
Tôi nhớ tên anh khi nắng lưa thưa
'
Tôi nhớ tên anh qua ánh trăng thanh
'
Khi tiếng tơ ngân vào ḷng thời gian màu tím
'

Tôi nhớ tên anh như nhớ tương lai '
Tôi nhớ tên anh như nhớ trông ai
'
Tôi nhớ tên anh muôn kiếp không phai
'
Tôi chắc trong tôi đời đời c̣n nhớ nhung hoài


-----------------------------------------------------------------------------------------------
(Am) Cha cha Cha 125
1. Tôi viết tên [Am] anh trên lá trên hoa
Tôi viết tên anh trong trái tim [Dm] tôi
Tôi viết tên [F] anh trên đá, trên [G] vôi
Tôi viết tên [E7] anh ngập nẻo đường đi ngàn lối.


Tôi viết tên [Am] anh trên gấm, trên nhung
Tôi viết tên anh trên trán, trên [Dm] tay
Tôi viết tên [F] anh trong gió, trong [G] mây
Tôi viết tên [E7] anh vào ḷng biển lớn sông [Am] dài.


ĐK:
[F] Anh lớp trai ngày [Dm] nay đắp xây ngày mai
[F] Đem tự do cho [Am] người [F] mang niềm vui cho [Am] đời
[Dm] Anh nơi biên thuỳ xa vắng muôn màu [E7] hoa
Không hề nao núng ḷng oai hùng nơi chiến trường.


2. Tôi nhớ tên [Am] anh khi gió khi mưa
Tôi nhớ tên anh khi nắng lưa [Dm] thưa
Tôi nhớ tên [F] anh qua ánh trăng [G] thanh
Khi tiếng tơ [E7] ngân vào ḷng thời gian màu tím.


Tôi nhớ tên [Am] anh như nhớ tương lai
Tôi nhớ tên anh như nhớ trông [Dm] ai
Tôi nhớ tên [F] anh muôn kiếp không [G] phai
Tôi chắc trong [E7] tôi đời đời c̣n nhớ nhung [Am] hoài.