Tôi Sẽ Đưa Em Về     Y Vân

Tôi sẽ đưa em về, về miền đất thân yêu
Về kiếp sống cô liêu
T́nh thương không c̣n thiếu


Tôi sẽ đưa em về, miền quê hương êm ấm
Miền sông sâu xanh thắm
Cùng soi đêm trăng mềm


Tôi sẽ đưa em về, miền hoa thơm cỏ biếc
Chiều hôn trên làn tóc
Mùa thu in màu mắt


Tôi sẽ đưa em về, tôi sẽ đưa em về
Mà không lo thiếu t́nh yêu


Bao nhiêu câu thơ đợi nguồn
Bao nhiêu duyên mơ vừa tṛn
Đàn nâng niu đôi gót mềm thời gian
Từng qua đây bao tháng năm


Tôi sẽ đưa em về, đường không xa vạn lư
Dù quê hương nhỏ bé
Đừng lo không vừa ư


Tôi sẽ đưa em về, tôi sẽ đưa em về
Mà không lo thiếu t́nh yêu