Trả Lại Anh     Đức Quỳnh

Trả lại anh cu yu m anh đ tặng
Trả lại anh nhớ nhung mặn nồng cay đắng
Trả lại anh thư xanh, mu xanh i n
Dĩ vng buồn giống nghĩa trang
C đơn như mộ khng tn


Trả lại anh cu yu em, tnh yu bất diệt
Trả lại anh với cu xy nh bn suối
Trả lại anh hoa kh ci bn bướm xanh
Đy trang nhật k đi ta
Đang ghi sao đnh dở dang


Khi em yu anh cn c gi thơ ngy
Nay em xin anh trả em lc ban đầu
Yu anh em đu ngờ duyn kiếp ba sinh
Van anh qun đi như khi ta chưa hề quen


Trả lại anh cu thơ người em tc thề
Trả lại anh khc thương cho phận con gi
Trả lại anh tương tư m anh đ trao
Bn nhau tnh nhớ với thương
Xem như cơn mộng m thi