Trả Lại Em Yêu   Phạm Duy
(D) (F) Boston  66 / Bosa Nova 92 / Rumba 92 (+ giọng bè)
Trả lại em yêu, khung trời Đại Học
Con đường Duy Tân cây dài bóng mát
Buổi chiều khuôn viên mây trời xanh ngát
Vết chân trên đường vẫn chưa phai nhạt
 1 2 3 4
       Trả lại em yêu, khung trời mùa Hạ
       Ngọn đèn hiu hiu nỗi buồn cư xá
       Vài giọt mưa sa hôn mềm trên má
       Tóc em thơm nồng, dáng em hiền hoà
 1 2 3 4
Anh sẽ ra đi về miền cát trắng
Nơi có quê hương mịt mù thuốc súng
Anh sẽ ra đi về miền mênh mông
Cơn gió Cao Nguyên, từng đêm lạnh lùng
       Anh sẽ ra đi nặng hành trang đó
       Đem dấu chân soi tuổi đời ngây thơ
       Đem nỗi thương yêu vào niềm thương nhớ
       Anh sẽ ra đi chẳng mong ngày về
 1 2 3 4
Trả lại em yêu con đường học tṛ
Những ngày Thủ Đô tưng bừng phố xá
Chủ nhật uyên ương, hẹn ḥ đây đó
Uống ly chanh đường, uống môi em ngọt
 1 2 3 4
       Trả lại em yêu mối t́nh vời vợi
       Ngôi trường thân yêu, bạn bè cũ mới
       Đường buồn anh đi bao giờ cho tới ?
       Nỗi đau cao vời, nỗi đau c̣n dài
Trả lại em yêu ! Trả lại em yêu !
Mây trời xanh ngát...

--------------------------------------------------------------------
Trả Lại Em Yêu   Phạm Duy
1. Trả lại em [F] yêu, khung trời đại học
Con đường Duy [C7] Tân cây dài bóng [F] mát
Buổi chiều khuôn [Bb] viên mây trời xanh [F] ngát
Vết chân trên [C7] đường vẫn chưa phai [F] tàn

Trả lại em [F] yêu, khung trời mùa hạ
Ngọn đèn hiu [C7] hiu nỗi buồn cư [F]
Vài giọt mưa [Bb] sa hôn mềm trên [F]
Tóc em thơm [C7] nồng, dáng em hiền [F] ḥa

ĐK: Anh sẽ ra [F] đi về miền cát [Am] nóng
Nơi có quê [Gm] hương mịt mù thuốc [F] súng
Anh sẽ ra [Dm] đi về miền mênh [Bb] mông
Cơn gió cao [G] nguyên, từng đêm lạnh [C7] lùng

Anh sẽ ra [F] đi nặng hành trang [Am] đó
Đem dấu chân [Gm] soi tuổi đời ngây [F] thơ
Đem nỗi thương [Dm] yêu vào niềm thương [Bb] nhớ
Anh sẽ ra [C7] đi chẳng mong ngày [F] về

2. Trả lại em [F] yêu con đường học tṛ
Những ngày thủ [C7] đô tưng bừng phố [F]
Chủ nhật uyên [Bb] ương, hẹn ḥ đây [F] đó
Uống ly chanh [C7] đường, uống môi em [F] ngọt

Trả lại em [F] yêu, mối t́nh vời vợi
Ngôi trường thân [C7] yêu bạn bè cũ [F] mới
Đừng buồn anh [Bb] đi bao giờ cho [F] tới
Nỗi đau cao [C7] vời nỗi đau c̣n [F] dài.

ĐK: Anh sẽ ra [F] đi về miền cát [Am] nóng
Nơi có quê [Gm] hương mịt mù thuốc [F] súng
Anh sẽ ra [Dm] đi về miền mênh [Bb] mông
Cơn gió cao [G] nguyên, từng đêm lạnh [C7] lùng

Anh sẽ ra [F] đi nặng hành trang [Am] đó
Đem dấu chân [Gm] soi tuổi đời ngây [F] thơ
Đem nỗi thương [Dm] yêu vào niềm thương [Bb] nhớ
Anh sẽ ra [C7] đi chẳng mong ngày [F] về.

3. Trả lại em [F] yêu con đường học tṛ
Những ngày thủ [C7] đô tưng bừng phố [F]
Chủ nhật uyên [Bb] ương, hẹn ḥ đây [F] đó
Uống ly chanh [C7] đường, uống môi em [A] ngọt

* Trả lại em [A] yêu, mối t́nh vời vợi
Ngôi trường thân [E7] yêu bạn bè cũ [A] mới
Đừng buồn anh [D] đi bao giờ cho [A] tới
Nỗi đau cao [E7] vời nỗi đau c̣n [A] dài.

Trả lại em [A] yêu! Trả lại em [F] yêu!
[E7] Mây [A] trời [E7] xanh [A] ngát.