Trả Lại Em    Nguyễn Hữu Triều, Thơ: Trần Quốc Bnh
(    ) Swing Waltz (Boston)  60
Trả lại cho em tuổi học tr
Trăng rằm hơ hớ chiều u lo
Tc xanh cn đợm mi sch vở
No biết yu đương với hẹn h


Trả lại cho em những ngỡ ngng
Tan trường e ấp vẻ đoan trang
Tnh cờ c gặp chng trai trẻ
Vẫn nt ngy thơ vẻ dịu dng


Trả lại cho em mi tc thề
o di tha thiết đẹp say m
Hng cy thấp thong
Đường hun ht
Đưa đn hồn ai
Thuộc lối về