Tri Tim Rạn Vỡ   Nhạc v Lời: Quốc Hng

Anh đứng trước sn nh em
Một chng thi sĩ ngu ngơ dại khờ
Anh đ bắt đầu mộng mơ
Một người thiếu nữ mang tn đợi chờ
Em đứng trước sn chờ ai
Chờ mong ai đ khng c tn anh
Khi con tim ai đ trao ai một lần


Anh đ đứng bn đời em
Một chng thi sĩ ngu ngơ dại khờ
Anh đ viết bao ging thơ
V ging thơ ấy mang tn đợi chờ
Anh đ đứng đy chờ em
M sao em qun đi tri tim anh
Khi con tim ai đ trt trao về ai


Khi yu nhau mấy ai qun được nhau lc đầu
Khi yu nhau c ai phai mờ mau
Khi con tim d yu anh lm sao biết được
Anh xin em hy qun đi dĩ vng


V anh mang tri tim yu lầm lỡ
V con tim đ khi xưa đ vỡ
Giờ anh xt xa đắng cay cho đến hm nay


V anh mang tri tim yu lẫm lỡ
V con tim đ khi xưa rạn vỡ
V sao tri ngang nt tan xao xuyến bẽ bng