Tri Tim Tnh Si      Vũ Quốc Việt
(Am) Techno 140
Ta đi tm một tri tim
Hỡi tri tim yu nay về đu (rồi)
Ta đi tm người năm thng
Những pht đam m trong tnh yu


Hỡi mắt nai yu kiều
Hỡi tc mai trong chiều nắng
C biết ta mong chờ mi
Dẫu từng ngy (từng ngy) phi phai


C tri tim tnh si ho ho ho
Vẫn nhớ thương người đi ho ho ho
C tri tim tnh si ho ho ho
Mi vẫn vương nhiều khi ho ho ho


Hỡi tri tim tnh si ho ho ho
Hy cố vơi sầu đi ho ho ho
Hỡi tri tim tnh si ho ho ho
Chớ ni cu biệt ly ho ho ho


Ho ho ho... ho ho ho... ho ho ho...
Ho ho ho... ho ho ho... ho ho ho...


(Quay lại từ đầu)

Dẫu cho thời gian vẫn tri vội v
Dẫu cho người xưa cuốn trong trời xa
Dẫu cho đời kia cuốn ta về đu
Lng ta vẫn... mi yu người... ho ho ho