Trăm Năm Rồi Đây   
Nhạc & Lời: Nguyễn Văn Thành


1.
Thôi rồi dân tộc tôi một lần nữa cheo leo cuộc đời
Như ngàn năm nổi trôi vẫn chưa thấy ước mơ nhỏ nhoi
máu hồng đă đầy vơi giờ đổi lấy cơn điên tṛ cười
cho ḷng tham mù đui nạo cho hết tinh anh ngàn đời


Trăm năm đến rồi đây ngàn năm sẽ không hay
bao lâu ta giăi phá lỗi lầm này?
Minh Quân có đâu đây?
hay toàn những không may?
những ác nghiệt giết ṃn dân tộc này?


Ai người dân tộc tôi c̣n kiêu hănh ngước cao nh́n đời
có một phút nghỉ ngơi nh́n cho khắp non sông tả tơi
chỉ là những màu sơn để tô phết bao nhiêu màn tuồng
chỉ là những mượn vay để ve vuốt nỗi đau đoạ đày


2.
Mơi ṃn dân tộc tôi đời nhân băn như treo nữa vời
chỉ cần chút hà hơi là ngậm lấy nỗi đau làm vui
Thăng trầm bao ngàn năm giờ mệt mỏi máu tim cạn dần
chỉ cần chút b́nh yên là lam lũ cam thân mọn hèn.


Trăm năm đến rồi đây ngàn năm sẽ không hay
bao lâu ta giăi phá lỗi lầm này?
Minh Quân có đâu đây?
hay toàn những không may?
những bất hạnh giết ṃn dân tộc này?


Trăm năm đến rồi đây ngàn năm sẽ không hay
bao lâu ta giăi phá lỗi lầm này?
Minh Quân có đâu đây?
hay toàn những không may?
những ác nghiệt giết ṃn dân tộc này?