Trn Đầu Sng Ta Đi   Anh Việt Thu
(Cm) Ballroom - Pasodoble 122
Trn đầu sng ta đi... tổ quốc đ vươn mnh
Trn lưỡi l căm hờn... hờn căm như triều sng
i xn xao... ching trống hối thc
Đ giục gi khắp... chốn rộn rang
i lửa thing dậy bập bng
Tay đốt... lửa tay vung kiếm


Trn đầu sng xm lăng... xiềng xch với bạo tn
Trn lưỡi l n lệ... cm gng phải gục ng
Tay nng niu... cy sng sng thp
Với đạn đồng mới... đ ln nng
V những loạt đạn đồng vng
Vun la... trổ trn đồng su


Điệp khc:
Cho qu hương ta rạng ngời
Cho yu thương xanh vời vợi
Cho qu hương ta những đo tuổi xun
Để mai đy nghe nắng dậy ho bnh
ể ng cha cn nắm đất phủ mnh
i qu hương ta nước Việt...


...Nam từ đ dng ln... nh my với cng trường
Những x nghiệp ngi trường nh thương v hầm mỏ
i bao la... thăm thẳm bt ngt
Cnh đồng vng... với lũy tre xanh
V tiếng a đầu lng
L kinh nguyện cầu cho người gục xuống !