Trở Về Mi Nh Xưa  (Come Back To Sorrento)
                                                                                         Nhạc Ngoại Quốc - lời: Phạm Duy

Về đy khi mi tc cn xanh xanh
Về đy với mầu gi ngy lang thang
Về đy xc hiu hắt lạnh lng
i lng du quay về điu tn
Đu tiếng đn ngoi hin mưa 
V đu bướm tơ, vui cng ma
Một ma Xun mới, mắt m nắng ho hoa
     Về đy nghe tiếng h hồn m oan
     Về đy lắng trầm khc nhạc truy hoan
     Về đy nh ! Cắm xong chiếc thuyền hồn
     i thong nghe dy lng tiếc đờn
Mi tc nh lưu luyến vạt trăng xanh
Nếu mưa về yu lấy hạt long lanh
Chờ mong nắng cho tươi đời xun xanh
Người xa vắng biết đu nấm nh buồn
     Đốt nh đn in bng vo ru xanh
     Sẽ thấy cười tan vỡ hồn đm thanh
     V nghe thấy kiếp xưa bước nhẹ về
     Đang khc than trn đường no nề
Thi nh đừng hoi m xưa
Giọt mưa đ gieo trn thềm nh
Người ngồi im bng
Lắng nghe thng... ngy qua