Trở Về     Chu Kỳ
(B) Rumba 90
1. Về [C] đy nhn my nước bơ vơ
Về [F] đy nhn cy l xc [C] xơ
Về [Em] đy mong tm bng chiều [F] mơ
Mong tm mi tranh [Em] chờ
Mong [Am] tm thấy người [Dm] xưa. [G7]

2. Về [C] đy buồn trng cnh chim bay
Về [F] đy buồn nghe gi heo [C] may
Về [Em] đy đu cn pht sum [Am] vầy
Đu cn thắm niềm [Dm] say
Lạnh [G7] lng ngắm trời [C] my.

ĐK:
Nơi [F] xưa, i giờ đy nt [Em] tan
Đ [Dm] vắng khng người [G] sang
Thn [G7] xm trng điu [C] tn
Xa [Em] xa, nghe tiếng chim ku [Am] đn
Nghe suối reo bn [G7] ngn
Dường [Dm] như on như [G7] than.

3. Chiều [C] nay buồn trng cnh chim bay
Chiều [F] nay buồn nghe gi heo [C] may
Chiều [Em] nay đu cn pht sum [Am] vầy
Đu cn thắm niềm [Dm] say
Lạnh [G7] lng ngắm trời [C] my.