Trời Mưa Đi Pht Bo 
Nhạc: Nguyễn Văn Thnh
Thơ:
Giang Hữu Tuyn

Chiều ng năm, đường năm bảy ng
Ng no cũng ướt giọt mưa rơi
Bao ma mưa đ im ging bo
Sao nước trường giang vẫn khứ hồi?


Mười mấy năm lm tn pht bo
Lng buồn theo thnh quch xa xưa
Những trang tin dội từ qu khứ
Rơi ngập ngừng cng những hạt mưa


Mưa lt ngt đời loi ngoi mi
Sng chưa đi chiều lại mưa về
Mưa ng năm từ năm bảy ng
Ng no cũng mưa v mưa thi
Mưa ng năm đường năm bảy ng
Ng no cũng ướt giọt mưa rơi.


(Để hết)
Xấp bo trn tay vừa ướt hết
Vậy m cứ đứng dưới mưa bay
Hnh như những ma mưa thưở trước
Đang về lm ướt tri tim ai . . .