Trống Vắng   Nhạc & Lời : Quốc Hng
(Gm) Modern Country Pop  88
Ngồi nhn chiếc l rụng rơi theo cội nguồn
(Chiều về nắng tắt hong hn đang bung dần)
L rơi l rơi
Rồi khi anh đến dịu m trong cuộc đời
Nhớ thm nhớ thm
Giờ đy sao trống vắng nhớ anh em buồn
Buồn v ai


V sao ti vẫn thấy nỗi c đơn trong lng
Ai v ai
Những lc gặp nhau anh đu no c biết
C những hờn ghen nhỏ nhoi
Tiếc nuối lm chi yu thương v dĩ vng
Th rằng anh ni tiếng chia tay


Th đừng biết đến để em khng buồn đau
Th đừng biết đến
Trống vắng chiều nay dng trong lng em
Tnh em cn đy cn trong nồng say
V em ngồi đy chờ ai đợi ai


Ngồi nhn chiếc l rụng rơi theo cội nguồn, l rơi l rơi...
Rồi khi anh đến dịu m trong cuộc đời, nhớ thm nhớ thm...