Trc Đo                         Anh Bằng
(D) Rumba  95
Chiều xưa c ngọn trc đo
Ma thu l rụng bay vo sn em
Chiều thu gi lạnh m đềm
Ma thu l rụng cho mềm chn em


Tại v hai đứa ngy thơ
Tnh ti dạo ấy l ngơ ngẩn nhn
Nhn vầng trăng sng lung linh
Nhn em mười su như cnh hoa l


Rồi ma thu ấy qua đi
Chợt em mười tm chợt nghe lạnh lng
Thuyền đnh xa bến sang sng
Hng cấy trt l tnh đi lấy chồng


Chiều nay nhớ ngọt trc đo
Ma thu l rụng bay vo sn em
Người đi biết về phương no
Bỏ ta với ngọn trc đo bơ vơ