Trưng Vương Khung Cửa Ma Thu           
(D) (E) Rumba  95
Tim em chưa nghe ' rung qua một lần 1 2
Ln mi em chưa
' hn ai cho thật gần 1
Tnh trần
' mong manh ' như l me xanh 1 2
Ngơ ngc rơi nhanh
1 2 3 4

Thu giăng heo may
' cho bng cy ' lạnh đầy 1 2
Người cho em nghe
' cu nhớ thương từng ngy 1
Những ngy đợi chờ
' đợi người qua cơn mơ 1 Trong nắng vu vơ ' Trong mắt ngy thơ 1 2 3 4

Nhớ khi bay
' lạc ' vấn~ vương  1 2
Cho
' hơi ấm ' ln mi~ người  1 2
La
' sương kn ' nhẹ vy ' ngập trường  1
Ln my yu thương
' vướng trong hồn em 1 2 3 4

Người mang cho em
' quen mi hn ngọt mềm 1 2
Tnh cho tim em
' rung những đm ' lạnh lng 1
Từng chiều cng người
' về trong cơn mưa bay 1
Nghe thương nhớ
' trn đầy ' ln đi mắt thật gầy1 2 3 4

Trưng Vương hm nay my vẫn giăng đầy trời
1 2
Cng vin năm xưa
' hoa vẫn rơi tuyệt vời  1
Bng người th mịt mng
' từng hng me rung rung 1
Trong cơn gi lạnh lng
' trong nắng ngại ngng 1 2 3 4

Nắng
' vẫn vương ' nhẹ ' gt~ chn 1 2
Trưng
' Vương vắng xa anh~ dần 1 2
Ma thu đ qua
một lần chợt nghe bng khung 1 2
L rơi đầy sn...


Nhớ khi bay lạc vấn vương...   lập lại 3 lần

-------------------------------------------------------------------------

[D] Tim em chưa nghe rung [G] qua một lần
[D] Ln mi em chưa hn [G] ai cho thật gần
Tnh [Bm] trần mong [Em] manh, như [A7] l me xanh
Ngơ ngc rơi nhanh


[D] Thu giăng heo may cho bng [G] cy lạnh đầy
[D] Người cho em nghe cu nhớ [G] thương từng ngy
Những [Bm] ngy đợi chờ, đợi người [Em] qua cơn mơ
Trong [A7] mắt ngy thơ, trong nắng vu vơ


[D] Nhớ khi bay lạc vấn vương
Cho hơi ấm ln [Em] mi người
La sương kn nhẹ [D] vy ngập trường
Lm [Em] my yu thương [A7] vương trong hồn [D] em


[D] Người mang cho em quen mi [G] hn ngọt mềm
[D] Tnh cho tim em rung những [G] đm lạnh lng
Từng [Bm] chiều cng người, về [Em] trong cơn mưa bay
Nghe thương [A7] nhớ trn đầy, ln đi mắt thật gầy


[D] Trưng Vương hm nay my vẫn [G] giăng đầy trời
[D] Cng vin năm xưa hoa vẫn [G] rơi tuyệt vời
Bng [Bm] người th mịt mng, từng hng [Em] me rung rung
Trong cơn [A7] gi lạnh lng, trong nắng ngại ngng


[D] Nắng vẫn vương nhẹ gt chn
Trưng Vương vắng xa [Em] anh dần
Ma thu đ [D] qua một lần
Chợt [Em] ghe bng khung [A7] l rơi đầy [D] sn

https://www.youtube.com/watch?v=uK3m_bKJ5d8&feature=youtu.be @ 1:05, 2:08
Trưng Vương Khung Cửa Ma Thu [Jeff Barry & Ben Raleigh - Lời Việt Nam Lộc] Hong Thục Linh

--------------------------------------------------------------------
Tell Laura I love her

(D) (E) Rumba  95
Laura and Tommy were lovers
He wanted to give her everything
Flowers, presents but most of all a wedding ring


He saw a sign for a stock car race
A thousand dollar prize it read
He couldn't get Laura on the phone
So to her mother, Tommy said


Tell Laura I love her, tell Laura I need her
Tell Laura I may be late
I've something to do, that cannot wait


He drove his car to the racing grounds
He was the youngest driver there
The crowed roared as they started the race
Around the track they drove at a deadly pace


** Tell Laura I love her, tell Laura I need her
Tell Laura not to cry
My love for her will never die


No one knows what happened that day
Or how his car overturned in flames
But as they pulled him from the twisted wreck
With his dying breath, they heard him say 
**

Now in the chapel where Laura prays
For her poor Tommy, who passed away
It was just for Laura he lived and died
Alone in the chapel she can hear him cry **