Trường Cũ T́nh Xưa     Duy Khánh

Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ
Nhiều nét đổ thay tường mái rêu mờ
Bên hiên hằng giờ t́m những bạn xưa
May ra có c̣n đôi đứa
Vẫn yên vui sống đời học tṛ


Bâng khuâng đợi chờ người sao chẳng đến
Hỏi lá hỏi hoa chỉ thấy im ĺm
Cây dương đầu trường c̣n khắc hàng tên
Hoa leo phũ phàng đan kín
Tiếng ve ru nghe gợi buồn thêm


Bạn cũ xa rồi, có người về đất buôn xuôi
Năm ba đứa bạt phương trời
Hai thằng chờ đầu quân năm tới


Ve ơi, hát ǵ điệu nhạc lâm ly
Khóc người biền biệt sơn khê
Cố nhân đi bao giờ mới về


Hôm nay trở lại nhiều khuôn mặt mới
Thầy đó trường đây bạn hữu đâu rồi?
Bao nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngày thơ
Vang trong nỗi niềm nhung nhớ
Có ai đi thương về trường xưa