Tuổi Đ Buồn      Trịnh Cng Sơn
(Am) Power Ballad  60
Trời cn lm mưa mưa rơi mnh mang
Từng ngn tay buồn em mang em mang
Đi về gio đường ngy chủ nhật buồn
Cn ai cn ai đa hoa hồng ci ln tc my
i đường phố di lời ru miệt mi
Ngn năm ngn năm
Ru em nồng nn... ru em nồng nn


Trời cn lm my my tri lang thang
Sợi tc em bồng tri nhanh tri nhanh
Như ging nước hiền ngy chủ nhật buồn
Cn ai cn ai đa hoa hồng vi qun trong tay i đường phố di
Lời ru miệt mi ngn năm ngn năm
Ru em giận hờn... ru em giận hờn

(A) Power Ballad  60
Trời cn lm mưa mưa rơi mưa rơi
Từng phiến băng di trn hai tay xui
Tuổi buồn em mang đi trong hư v
Ngy qua hững hờ


Trời cn lm mưa mưa rơi mưa rơi
Từng phiến my hồng em mang trn vai
Tuổi buồn như l gi mi cuốn đi
Quay tận cuối trời

(Am) Power Ballad  60
Trời cn lm mưa mưa rơi thnh thang
Từng gt chn trần em qun em qun
i miền gio đường ngy chủ nhật buồn
Cn ai cn ai đa hoa hồng tn hn ln mi
Em gầy ngn di lời ru miệt mi
Ngn năm ngn năm
Ru em muộn phiền... ru em bạc lng