Tưởng Như C̣n Người Yêu   Phạm Duy
(    ) Swing Waltz (Boston)  60
Ngày mai đi nhận xác chồng
Say đi để thấy ḿnh không là ḿnh
Ngày mai đi nhận xác anh
Cuồng si độ ấy hiển linh bây giờ
Cao nguyên hoang lạnh ơ hờ
Như môi thiếu phụ nhạt mờ dấu son
T́nh ta không thể vuông tṛn
Say đi mà tưởng như c̣n người yêu


Phi cơ đáp xuống một chiều
Khung mây bàng bạc mang nhiều xót xa
Dài hơi hát khúc thương ca
Thân côi khép kín trong tà áo đen


Chao ơi thèm nụ hôn quen
Chong đèn hẹn sẽ đêm đêm đợi chờ
Chao ơi thèm nụ hôn quen
Chong đèn hẹn sẽ đêm đêm đợi chờ
Bây giờ anh phủ màu cờ
Bây giờ anh phủ màu cờ


Em không nh́n được xác chàng
Ai thêm lon giữa hai hàng nến trong?
Mùi hương cứ tưởng hơi chồng
Ôm mồ cứ tưởng ôm ṿng người yêu