Tưởng Niệm    Trầm Tử Thiêng
(Gm) (Gm) Swing Waltz (Boston)  60
Ta nghiêng tai nghe lại cuộc đời
th́ hăi hùng hoàng hôn chợt tới
Ta nghiêng vai soi lại t́nh người
th́ bóng chiều ch́m xuống đôi môi


Đang mân mê cho đời nở hoa
chợt bàng hoàng đến kỳ trăn trối
Đang nâng niu cuộc t́nh lộng lẫy
Bỗng ngỡ ngàng vụt mất trong tay


Ta khổ đau một đời để chết trong t́nh cờ
Ta t́m nhau một thời để mất nhau vài giờ
Bàn tay làm sao níu một đời vừa đi qua
Bàn tay làm sao giữ một thời yêu thiết tha


Mang ơn em trao t́nh một lần
Là kỷ niệm dù không đầm ấm
Mang ơn em đau khổ thật đầy
Là nắng vàng rủ nhốt trong mây


Mang ơn trên cho cuộc đời ta
Vài vạn ngày gió cuồng mưa lũ
Trong cơn đau một vừng nhang khói
Kéo ta về về cơi hư vô