Tp Lều L Tưởng  Hong Thi Thơ
(Em) Twist  165
Từ ngy hai đứa yu nhau mộng [Em] ước thật nhiều
Từ ngy hai đứa yu nhau lng [Am] ước bao nhiu
Mộng vng hai đứa c chi l [Em] qu xa xi
Ta mơ một [D] mi nh tranh ta mơ một [C] tp lều tnh
Đời mnh đẹp [B7] mi với em v [Em] anh
Đời mnh đẹp [B7] mi dưới tp lều [Em] xinh.

Rồi mnh đi kiếm liễu xanh mnh [Em] kết lm mnh
Rồi mnh xin khm trc xinh trồng [Am] hết chung quanh
Ngoi vườn hoa cc hoa mai no [Em] khc chi tranh
Ban mai mnh [D] ngắm mu hoa đm đm mnh [C] ngắm chị Hằng
D ngho cuộc [B7] sống vẫn thm ho [Em] hoa
Đời mnh đẹp [B7] qu c ai bằng [Em] ta.

ĐK:
Tp lều l [Em] tưởng của anh v của em đu đu no anh ơi
Tp lều l tưởng của em v của [Am] anh đu đu no em ơi
Tp lều l [Em] tưởng đ ta xy bằng [Dm] duyn bằng tnh
Khng ai m [C] yu bằng mnh khi ta đứng [B7] nhn một đn con [Em] xinh.

Tnh mnh khng chắc dễ mua hạnh [Em] phc bằng tiền
V tiền chưa chắc đ cho cuộc [Am] sống như tin
Tnh ngho hai đứa ước mơ chỉ [Em] bấy nhiu thi
Ta mơ một [D] mi nh tranh Ta mơ một [C] tp lều tnh
Đời mnh đẹp [B7] mi với em v [Em] anh
Đời mnh đẹp [B7] mi dưới tp lều [Em] xinh.