Tuyết Rơi     (Tombe La Neige)

Ngoài kia tuyết rơi đầy
Sao anh không đến bên em chiều nay
Ngoài kia tuyết rơi rơi
Trong băng giá tim em tả tơi


Đâu đây đám tang u buồn
Mắt ai vương lệ thẫn thờ
Lũ chim trên cành ngu ngơ
Khóc thương ai đời bơ vơ


Không có anh vuốt ve đêm nay
Môi mắt em xanh xao hao gầy
Tuyết vẫn rơi đầy trên cây


Lá... là la la, là la la, là la la...
Úm... ùm u u, ùm u u, ùm u u..

Tuyết vẫn rơi rơi, chiều nay, sao anh không đến bên em, tuyết rơi tuyết rơi, phủ kín hồn em trong một mầu tang trắng...


Buồn ơi ta khóc thương thân ḿnh
Vắng em căn pḥng giá lạnh
Nỗi cô đơn nào không đau
Nhớ thương bao giờ qua mau