Tuyết Trắng    Trần Thiện Thanh
(C) Beguine / Rumba 100
Anh biết chiều nay em anh buồn lắm
đ hẹn nhưng chẳng thấy anh sang
khi nắng cng trường soi bước em
khi chiều ko lại bao nhiu nhớ thương
khi đường bay chờ anh tung cnh sắt


Đy o bay mu xanh xanh như tnh i
thắt lại khăn ấm chnh em đan
khi gi quay cuồng sau cnh bay
con tu tht gầm cho tim ngất ngy
phi đạo chạy di anh cất cnh bay ln


Ngả nghing cnh chim
con tu x trời rời xa thnh phố rồi
my giăng thật thấp my đan lụa trắng
my pha mu nắng


Vượt cao vt cao my trời kết thnh
một vng tuyết trắng ngần
tuyết ơi xin nhuộm trắng trong tm hồn
em gi nhỏ ti thương


Khi nắng chiều bung khng gian chợt tối
xa nha vng tuyết trắng mnh mng
anh ước sao tnh như tuyết trinh
cho d chng mnh khng gian cch chia
cho d tuyết trắng đ chm trong mn đm