Uống Nước Bên Bờ Suối   Lê Uyên Phương
(F) Bebop  125
Qua bao con đường qua bao phố phường lê ṃn gót chân
Chim muông bên rừng chờ ḿnh về đón..mừng
Môi khô em tṛn đợi từng giọt sữa non


Dừng bên suối rồi rừng trưa nắng ngừng..trôi
Đường dài đón ta cho ta gịng nước tươi thêm t́nh yêu
Ngọt bùi sẽ đem cho em ngày tháng đi qua cuộc đời


Như con nai hiền vui đôi chân mềm trên từng gót..êm đềm
Em buông lơi tóc nhón trên gịng nước trinh đầy
Đôi chân suông ấy đă theo
ngày tháng cuốn theo thời gian
Xa xôi nơi ấy để cho t́nh cũ chết trong buồn hiu


Ngày nào đă xa ngày nào có đôi..ta
Đường dài đó em xin em đừng tiếc vui chơi ngày xanh
Một ngày sẽ qua ôm theo cuộc sống nên thơ tràn đầy


Em yêu em yêu em yêu em yêu
Uống cho t́nh ta uống cho đời tươi..hoài
Ngày mai c̣n đấy t́nh yêu c̣n thấy đời ngất trong ta
 
Em yêu em yêu em yêu em yêu
Uống cho ngày xanh uống cho đời trong..lành
Ngày mai c̣n đó t́nh yêu c̣n có
Đời đă cho ta đời sẽ cho ta


Em yêu em yêu em yêu em yêu
Uống cho t́nh ta uống cho đời tươi..hoài
Đường quen c̣n thấy t́nh yêu c̣n đấy đời ngất trong ta


Em yêu em yêu em yêu em yêu
Uống cho ngày xanh uống cho đời trong.. lành
Ngày mai c̣n đó t́nh yêu c̣n có
Đời đă cho ta đời sẽ cho ta


Như con nai hiền vui đôi chân mềm trên từng gót êm đềm
Em buông lơi tóc nhón trên gịng nước trinh đầy
Đôi chân suông ấy đă theo
ngày tháng cuốn theo thời gian
Xa xôi nơi ấy để cho t́nh cũ chết trong buồn hiu


Ngày nào đă xa ngày nào có đôi.. ta
Đường dài đó em xin em đừng tiếc vui chơi ngày xanh
Một ngày sẽ qua ôm theo cuộc sống nên thơ tràn đầy
Một ngày sẽ qua ôm theo cuộc sống nên thơ tràn đầy
Một ngày sẽ qua ôm theo cuộc sống nên thơ tràn đầy