Uống Nước Bên Bờ Suối   Lê Uyên Phương
(F) Bebop  125
Qua bao con [F] đường, qua bao phố phường lê ṃn gót chân
Chim muông bên rừng chờ ḿnh về [Bb] đón mừng
Môi khô em tṛn đợi từng giọt [F] sữa non
Dừng bên suối [Bb] rồi rừng trưa nắng [F] ngừng trôi
Đường dài đón ta cho ta ḍng nước tươi thêm t́nh [C] yêu
Ngọt bùi sẽ [F] đem cho em ngày tháng đi qua cuộc đời


Như con nai [F] hiền vui đôi chân mềm trên từng gót êm đềm
Em buông lơi [C] tóc, nhón trên ḍng nước trinh [F] đầy
Đôi chân suôn ấy đă theo ngày tháng cuốn theo thời [C] gian
Nơi xa xôi ấy để cho t́nh cũ chết trong buồn [F] hiu


Ngày nào đă [C] xa ngày nào có [F] đôi [C] ta
Đường dài đó [F] em xin em đừng tiếc vui chơi ngày [C] xanh
Một ngày sẽ [F] qua ôm theo cuộc [C] sống nên thơ tràn [F] đầy

Em yêu em [F] yêu, em yêu em yêu
Uống cho t́nh [C] ta, uống cho đời [F] tươi hoài
Đường quen c̣n thấy, t́nh yêu c̣n thấy
Đời ngất trong [C] ta


Em yêu em [F] yêu, em yêu em yêu
Uống cho ngày [C] xanh, uống cho đời [F] trong lành
Ngày mai c̣n đó, t́nh yêu c̣n có
Đời đă cho [C] ta đời sẽ cho [F] ta