Và Con Tim Đă Vui Trở Lại   Đức Huy
(G) Slow Bossa 102
T́m một con đường t́m một lối đi
ngày qua ngày đời nhiều vấn nghi
lạc loài niềm tin sống không ngày mai
sống quen không ai cần ai
cứ vui cho trọn hôm nay


Rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi
một ḿnh tôi về, nhiều lần ướt mi
chờ t́nh yêu đến trong ánh nắng mai
xóa tan màn đêm u tối
cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới


Và con tim đă vui trở lại
t́nh yêu đến cho tôi ngày mai
t́nh yêu chiếu ánh sáng vào đời
tôi hy vọng được ơn cứu rỗi
và con tim đă vui trở lại
và niềm tin đă dâng về người trọn tâm hồn
nguyện yêu măi riêng người mà thôi...


Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu tối
tôi vẫn không sợ hăi ǵ v́ người gần bên tôi măi


Và bây giờ, ngày buồn đă qua
mọi lỗi lầm, cũng được thứ tha
t́nh yêu đă đến trong ánh nắng mai
xóa tan màn đêm u tối
cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới


Và con tim đă vui trở lại...
---------------------------------------------------------------------------------------------
Và Con Tim Đă Vui Trở Lại   Đức Huy

(G) Slow Bossa 102 Slow Rock 60
1. T́m một con [G] đường t́m một lối [Am] đi
Ngày qua [C] ngày đời nhiều vấn [G] nghi
Lạc loài niềm [Em] tin sống không ngày mai
Sống [Bm] quen không ai cần ai
Cứ [C] vui cho trọn hôm [D] nay

2. Rồi cuộc vui [G] tàn mọi người bước [Am] đi
Một ḿnh tôi [C] về nhiều lần ướt [G] mi
Chờ người yêu [Em] đến trong ánh nắng mai
Xóa [Bm] tan màn đêm u tối cho tôi biến [C] đổi
Tâm [D] hồn thành một người mới

ĐK: Và con [G] tim đă vui trở lại t́nh yêu đến cho tôi ngày [Am] mai
T́nh yêu [C] chiếu ánh sáng vào đời tôi hy [D] vọng được ơn cứu [G] rỗi
Và con [G] tim đă vui trở lại, và niềm [C] tin đă dâng về người
Trọn tâm [D] hồn nguyện yêu măi riêng người mà [G] thôi

3. Và bây giờ [G] ngày buồn đă [Am] qua
Mọi lỗi [C] lầm cũng được thứ [G] tha
T́nh yêu đă [Em] đến trong ánh nắng mai
Xóa [Bm] tan màn đêm u tối cho tôi biến [C] đổi
Tâm [D] hồn thành một người mới

ĐK: Và con [G] tim đă vui trở lại t́nh yêu đến cho tôi ngày [Am] mai
T́nh yêu [C] chiếu ánh sáng vào đời tôi hy [D] vọng được ơn cứu [G] rỗi
Và con [G] tim đă vui trở lại, và niềm [C] tin đă dâng về người
Trọn tâm [D] hồn nguyện yêu măi riêng người mà [G] thôi

[Em] Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu [G] tối
Tôi [C] vẫn không sợ hăi [G] ǵ, v́ [D] người ở bên tôi [Eb] măi

Tăng ½ tone lên [Ab] ----------

ĐK: Và con [Ab] tim đă vui trở lại t́nh yêu đến cho tôi ngày [Bbm] mai
T́nh yêu [C#] chiếu ánh sáng vào đời tôi hy [Eb] vọng được ơn cứu [Ab] rỗi
Và con [Ab] tim đă vui trở lại, và niềm [C#] tin đă dâng về người
Trọn tâm [Eb] hồn nguyện yêu măi riêng người mà [Ab] thôi