Vầng Trăng Tnh Yu   Trc Hồ
(Fm) * Disco-LK 143 / 005 Disco New VN (Techno) 140 / Bm (tốp-ca Asia)
Em ra đi thật sao  1 2
Để anh đm đm đợi mong
 1 2
Em ơi ma trăng đến
 1
Em ở đu ?
 ......... .........

Xin anh hiểu cho em  1 2
Tnh đ khng c ngy mai
 1 2
Em đang nhn trăng
 1
V em biết
 1 2 3 4
Em đang gần anh
 1 2 3 4

Trời đm ngn nh sao đang đi tm nhau  1
Vầng trăng l chứng nhn cho đi tnh nhn
 1
Biển đm về sng ru
 1
Ru ln lời ca
 1
Vầng trăng tnh yu
 1 2 3 4

Tnh yu l vết thương su trong hồn ta  1
Tnh yu d cố qun nhưng vẫn cn đau
 1
Người ơi đnh nhớ nhau
 1
D xa cch
 1 2 3 4
Vẫn một vầng trăng
..................