Về đu mi tc người thương
                                                   - Hoi Linh

(Am)(Em)(Em) 1Rumba.Dinh  80

Hồn lỡ sa vo đi mắt em
Chiều nao xa tc ngồi bn rm
Thầm ước nhưng no đu dm ni
Khp tm tư lại thi
Đường hoa vẫn chưa mở lối


Đời lắm phong trần tay trắng tay
Trời đng ngại gi la vai gầy
Lầu kn trăng về khng lối chiếu
Gc cao ngăn niềm yu
Th thi mơ ước chi nhiều


Bn nhau sao tnh xa vạn l
Cch biệt mấy sơn kh
Ngy đi mắt em xanh biển su
Mắt ti rưng rưng sầu
Lặng nghe tiếng pho tiễn ai qua cầu


Đường phố mun mu sao thiếu em
Về đu ln tc xa bn rm
Lầu vắng khng người song khp kn
Nhớ em ti gọi tn
Chỉ nghe l rơi bn thềm