Về Dưới Mái Nhà     Xuân Tiên
(Am) Rock Cha Cha  130  (Style: Latin)

Người ơi mau về đây
Về bên bếp hồng tay cầm tay
Cười lên chan chứa tươi làn môi
Nhớ phút vui đêm nay
Về đây cho ḷng say
T́m nhau mấy mùa hoa c̣n tươi
T́m khi nắng lên hay chiều rơi
Ta nhắn nhau về đây


Nhà ai trong chiều nay
Lửa đêm đốt hồng vai kề vai
Và nghe câu hát yêu đời ai
Hát măi sao không nguôi
V́ thương yêu đời nhau,
V́ thương những chiều mưa về đâu
V́ thương những người không t́nh yêu
Nên nhớ đi t́m nhau


Ơi, bếp hồng sưởi ấm bếp hồng tươi
Tiếng ca xa vời, hát mừng mừng lửa hồng tươi
Ơi, nỗi ḷng chan chứa, hỡi người ơi
Biết bao cho vừa t́nh thương của bếp hồng soi


Chiều nay mưa c̣n rơi
Chiều nay bếp hồng đang c̣n say
Chiều nay vui sống trong t́nh yêu
Nhớ phút vui không nguôi


Nào ai xa ngàn nơi, ḱa bao mái nhà đang chờ ai
Ḱa bao bếp hồng đang c̣n tươi
Thương nhớ lên đầy vơi...