Về Lại Phố Xưa  Ph Quang
(Am) Blues / Slow Surf 70
Rồi [E7] cũng về lại [Am] phố xưa
Về trong ma [F#7] thu bồi [B] hồi ln mưa lối [Em] vắng
Rồi [E7] cũng về lại phố [Am] quen
Về trong tnh [F#7] em [B] dịu dng, [Em] dịu dng [B7]

Lại đi bn [Em] em bnh yn, bnh [Am] yn
Cơn gi lang [D] thang về chốn qu [G] nh
Về gh con [Am] sng từng đm, từng [G] đm
[F#7] R ro bn [D] ta nỗi nhớ khơi [G] xa [B7]

Lại nghe yu [Em] thương tro dng lng [Am] ti
V nghe kht [D] khao trong tiếng em [G] cười
D [E7] mai cch xa người [Am] ơi
Tnh yu [F#7] ny vẫn cn [B7] mi trong [Em] ti