Vết Son Trn o  (Lipstick On Your Collar - Connie Francis)
(F) Croco Twist  165
Khi đang ngồi chơi trong qun ăn
Anh ku rằng anh muốn đi
Đi mua một bao thuốc l thơm
Trong ngi chợ ngay gc đường


Anh ra đi sao thấy hơi lu
Đi qua 30 pht hơn
Khi anh v trong mắt anh sao
Thấy c những nt dối gian


Ka son mi trn o anh th ra anh đ dối em
Ka son mi trn o anh
Nhn xem em khng ni thm
Đ biết thế chớ trch sao
Em khng yu anh lu
Vết son mi in trn cổ o
Chẳng thm anh nữa đu


Anh ku rằng son kia của em
Em chau my thm tức thm giận
Son em mu hồng tươi hy xem
Son kia mu đỏ thẫm như mận


Anh bi son c đ hay sao
Son mi lem nhen thấy ngh
Anh đưa c ta tới nơi đu
Bao lu nay anh đ đi
  (repeat  Đ.K.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Lipstick On Your Collar 
Song by Connie Francis
(F) Croco Twist  165
When you left me all alone at the record hop
Told me you were goin' out for a soda pop
You were gone for quite a while
Half-an-hour more
You came back and man, oh, man
This is what I saw:


Lipstick on your collar told a tale on you
Lipstick on your collar said you were untrue
Bet your bottom dollar you and I are through
'Cause lipstick on your collar told a tale on you! Yeah!


You said it belonged to me
Made me stop and think
And then I noticed yours was red
Mine was baby pink
Who walked in but Mary Jane
Lipstick all a mess?
Were you smoochin' my best friend?
Guess the answer's 'yes'


Lipstick on your collar told a tale on you
Lipstick on your collar said you were untrue
Bet your bottom dollar you and I are through
'Cause lipstick on your collar
Told a tale on you! Boy!
Told a tale on you! Man! (Uh! Yeah!)