Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang
                       Ngọc Chánh & Phạm Duy
  (Soạn theo ư Duyên Anh)
(Dm) Croco Twist 154 / Techno 144
Ngựa hoang nào dẫm nát tơi bời
Đồng cỏ nào xanh ngát lưng trời
Ngựa phi như điên cuồng
Giữa cánh đồng dưới cơn giông
V́ trên lưng cong oằn
Những vết roi vẫn in hằn


Một hôm ngựa bỗng thấy thanh b́nh
Thảm cỏ t́nh yêu dưới chân ḿnh
Ân t́nh mở cửa ra với ḿnh
Ngựa hoang bỗng thấy mơ
Để quên những vết thù


Ngựa hoang muốn về tắm sông nhẫn nhục
Gịng sông mơ màng mát trong thơm ngọt
Ngựa hoang quên thù oán căm
Từ nơi tối tăm về miền tươi sáng


Ngựa hoang về tới bến sông rồi
Cởi mở ḷng ra với cơi đời
Nhưng đời ngựa hoang chết gục
Và trên lưng nó ôi
C̣n nguyên những vết thù