Vỗ Cái Trống Cơm   Nguyễn Nghị
(C) Cha Cha Cha 125
Đi đâu rất xa em về
Em về vỗ cái trống cơm
Ca dao bao năm lưu truyền
Khen người khéo vỗ cái buồn vui


Khen em ngón tay thon dài
Hồng hào vỗ cái trống cơm
Em ca mấy câu thơ hiền
Tay đùa tiếng trống rất hồn nhiên


Khoan thai trống cơm em bồng
Tay hồng đùa trong ḷng trống
Trống cơm thân tṛn ḿnh trong
Kêu trong ḷng em thật đầy


Em về vỗ cái trống cơm
Em về vỗ cái trống cơm
Ơi buồn, vỗ cái quên buồn
Ơi sầu, vỗ cái quên sầu
Buồn này, vỗ cái quên buồn
Sầu này, vỗ cái quên sầu


Tân niên biếu em món quà
Món quà là cái trống cơm
Cho em khi vui khi buồn
Quên đời mà vỗ cái buồn vui


Xuân sang biếu em khăn điều
Đem quàng vào cái trống cơm
Cho em khoác lên vai mềm
Trên đời cả khối cái buồn vui


Cho em hát ca quên đời
Quên đời màu đen màu trắng
Dẫu cho bao lần buồn vui
Không quên câu ca hiền lành