V Cu Mun Dặm     Văn Phụng
(D) Paso  108

Một đon trai đi khi xun tới
Hẹn rằng gieo tnh thương khắp nơi
Non nước tuy xa vời
Ta đ yu thương đời
Đừng e nắng gi sương bạn ơi


Từ đồng xanh ra đi bin giới
Bụi trường chinh bạc vai o tơi
Xun đ mang hương trời
Ta quyết đem hương đời
Để đy đ thấy mu nắng tươi


Khc ca chơi vơi... (chơi vơi...)
Khắp nơi...
(khắp nơi...)
Người ơi...
(Người ơi...)
Anh em ta đi mun phương xa
Non xanh bao la
Ta vui cu ca
Những đm xa nh
Cng ngồi bn đ...
Nhịp đn vui bay theo gi qua
Mai v cu ln đường
Đem ch trai can trường
Đời ta sống thc v cố hương