Vũ Nữ Thn Gầy  (La Cumparsita)
(Cm) Tango-2  110
Đn đ khơi rồi' trong lc đm tn rơi '
Đn khc ai hoi
' cho ho hon lng ti '
Đn nhớ nhung người
'
Như sắc hương tn phai
'
Đn cố nui lời
' cho giấc mơ cn lơi '

i! Nghe tiếng đn ro m thương người
 1 2
Nghe tiếng cười reo xt xa đời
 1 2
Nhớ nhung đau thương m thi
 1 2 3 4

Người vũ nữ, người xưa mến thương ơi
 1 2
Nhớ tới hương đm kinh đ chưa qua đời
 1 2
Nhớ tới đi mi nụ cười
'
Nhớ tới xa xi
' nay đ xa rồi
 1 2 3 4

Người vũ nữ, ngồi bn cốc ln men
 1 2
Bt ngt hương mi cho anh say mềm
 1 2 3
Nhịp nhng gieo trn sn m
'
Rộn rng nghe bao lời đin
'
Của khch giang hồ say triền min
 1 2 3 4

Ta gh cho tan vỡ tri tim ny
 1 2
Cho người ăn chơi nhu đi lng my
 1 2
Ta cười cho xanh ngt kiếp lưu đầy
 1 2
Cho người vũ nữ khc tấm thn gầy
 1 2 3
Chưa
' ni yu nhau' m lng đ đau
   0
Chưa
' ni m say' m tnh đ bay
  0
Chưa
' biết mi em' m hồn đ qun
 1
Đ qua một đm...