Vũng Lầy của Chng ta   L Uyn Phương

Theo em xuống phố trưa nay đang cn chất ngất cơn say
Theo em bước xuống cơn đau
Bn ngoi nắng đ ln mau
Cho nhau hết những m say, cho nhau hết cả chua cay
Cho nhau chất hết thơ ngy, trn cnh mi say
Trn những đi tay, trn ngn chn bước về tnh buồn, tnh buồn
 
Yu nhau giữa đm rong ru
Theo dng nước cuốn lu bu
Đi qua những phố thnh thang, đi qua với tri tim khan
Đi qua phố bước lang thang, đi qua với tri tim khan
 
Theo em xuống phố trưa mai đang cn nhức mỏi đi vai
Theo em bước xuống cơn đau
Bn ngoi nắng đ ln mau
Cho nhau hết những m say, cho nhau hết cả chua cay
Cho nhau chất hết thơ ngy, trn cnh mi say
Trn những đi tay, trn ngn chn bước về tnh buồn, tnh buồn
 
Qua đi, qua đi dứt cơn m. Tnh buồn chồng chất l th
Qua đi, qua đi dứt cơn say. Tnh ny tnh rồi thay

Ta sống trong vũng lầy
Một ngy vi dần, cn vi su, cn vi su
Trong ngao ngn khng dứt hết cơn cơn chề
Ta sống trong vũng lầy một ngy vi dần,
cn vi su, cn vi su
Trong ngao ngn khng dứt hết một, một lần đau