Xa Em Kỷ Niệm Nhạc: Trung Hoa / Lời Việt: Nhật Ngn
(Em) Techno Party  133

Ngy ta yu nhau ma thu đến c l thu rơi
Đi ta bước bn nhau khng ni năng chi
Tim yu chứa chan


Rồi thu tri qua ma đng trắng c tuyết trn cao
Đi ta đ xa nhau cu ni yu thương nay đ xa rồi


Em yu ơi tnh nầy dng hết đến em
Với bao mặn nồng
Trong tim yu ring anh chỉ c biết em
Yu em trọn đời
Em yu ơi tnh d ngăn cch với anh
Anh xin một đời
Anh yu em anh xin yu mi với em
Ring em m thi
Nhớ những lc đắm đuối bn nhau
Em yu nay xa rồi
Nhớ những lc quấn qut bn nhau
Nay ring anh lẻ loi


Về trong c đơn ma thu đến vẫn l thu rơi
Anh vẫn bước lang thang trn l thu xưa
Tim đau xt xa


Giờ em nơi đu trời đng gi rt qu th lương
Đu đy c dư m nh mắt đi mi
Nay đ xa rồi