Xa Em Kỷ Niệm Nhạc: Trung Hoa / Lời Việt: Nhật Ngn
(Em) Techno Party  133

Ngy
' ta yu nhau ' ma thu đến ' c l ' thu rơi 1 2 3
Đi ta
' bước ' bn nhau ' khng ni ' năng chi '
Tim yu
' chứa chan 1 2

Rồi ' thu tri qua ' ma đng trắng ' c tuyết trn cao
Đi ta đ
' xa nhau ' cu ni ' yu thương ' nay đ ' xa rồi! Ờ!

Em yu ơi ' tnh nầy dng hết ' đến em '  
Với bao
' mặn nồng 1 2 3
Trong tim yu
' ring anh chỉ c ' biết em '
Yu em
' trọn đời 1 2 3
Em yu ơi
' tnh d ngăn cch ' với anh '
Anh xin
' một đời 1 2 3
Anh yu em
' anh xin yu mi ' với em '
Ring em
' m thi 1 2 3
Nhớ
' những lc ' đắm đuối bn nhau
Em yu nay
' xa rồi 1 2 3
Nhớ những lc
' quấn qut bn nhau
Nay
' ring anh ' lẻ loi

Về ' trong c đơn ' ma thu đến vẫn l thu rơi
Anh vẫn bước
' lang thang ' trn l ' thu xưa
Tim đau
' xt xa

Giờ ' em nơi đu ' trời đng gi ' rt qu ' th lương
Đu đy c
' dư m ' nh mắt ' đi mi
Nay đ
' xa rồi