Xe Hoa Một Chiếc         Hoàng Thi Thơ
(Gm) Tango-2  102

**Năm ấy khi thu qua thềm
Khi gió lạnh lùng ru êm
Khi lá thu rơi bên hiên
Gieo từng giấc mơ triền miên
**Trong nắng thu xưa hơi buồn
Tôi với một người phân ly
Tôi tiễn em tôi ra đi
Trên đường pháo tươi nhuộm hồng


**Đôi khoé mắt em tươi cười
Duyên dáng màu hồng lên môi
Nhưng chắc chi em tôi vui
Khi thầm thấy ai lệ rơi
**Em bước lên xe đi rồi
Nhưng có một người trông theo
Nghe thấy trong tim chơi vơi
Như nh́n cánh chim phương trời


      Nhớ mùa thu ấy là bài thơ hững hờ
      Đến mùa thu nay thành bài ca muôn đời


**Không biết em tôi bây giờ
Có thấy cuộc đời bơ vơ
Không biết khi nghe thu mưa
Tâm hồn nhớ chăng ngày thơ
**Nhưng có nơi đây một người
Năm tháng mộng ḷng chơi vơi
Ghi mấy cung tơ vô duyên
Mong ǵ tới nơi xa vời