Xin Đời Một Nụ Cười         Nam Lộc
(Em) Power Ballad  65
Tôi bước đi, SàiG̣n trong cơn hấp hối
Như một người t́nh phụ thở hơi cuối cùng
Tôi bước đi
Tân Sơn Nhất lửa khói ngập trời
khu thương xá cửa khép cuộc đời
những con tầu ngơ ngác ra khơi

Tôi bước đi qua
đường rừng chông gai tăm tối
Như cuộc đời ở lại từ khi mất người
Tôi bước đi như con rết lê lết cuộc đời
như thân bướm đôi cánh ră rời
lấy u sầu che dấu tả tơi

TỰ DO ơi TỰ DO! Tôi trả bằng nước mắt
V́ hai chữ TỰ DO! Anh trao bằng máu xương
TỰ DO ơi TỰ DO! Em đổi bằng thân xác
V́ hai chữ TỰ DO! Ta mang đời lưu vong

Tôi nép thân trên mảnh thuyền
mong manh sương gió
Như một người t́m đường về nơi đáy mồ
Tôi bước đi v́ không muốn làm kẻ tội đồ
v́ tôi muốn lại kiếp con người
muốn cuộc đời c̣n có những nụ cười