Xin Làm Cỏ Biếc   
Nhạc: Nguyễn Văn Thành
Thơ: Hà Thượng Nhân


Anh cầm tay em, bàn tay khô héo.
Anh nh́n mắt em, gió lùa lạnh lẽo.
Anh nh́n ḷng ḿnh, mùa Đông mông mênh.


Cỏ non mùa Xuân, c̣n vương dấu chân.
Trăng non mùa Hạ, ướt đôi vai trần.
Có xa không nhỉ? Ngày xưa thật gần.


Thời gian! Thời gian!
Em vẫn là em…
Nụ cười rạng rỡ, ngày nào vừa quen,
Mai đưa em về, mai đưa em về,
Xin làm cỏ biếc, vương chân em đi.


ĐK:
Xin làm giọt mưa, mưa giầm rưng rức,
Trên vai người yêu, trên vai người yêu,
Sài G̣n . . .


Không là quê hương, mà sao ḿnh nhớ,
Không là quê hương, mà sao ḿnh thương.
Sài G̣n . . .


Sài G̣n . . .  Sài G̣n . . .XIN LÀM CỎ BIẾC


Anh cầm tay em,
Bàn tay khô héo.
Anh nh́n mắt em,
Gió lùa lạnh lẽo.
Anh nh́n ḷng ḿnh,
Mùa Đông mông mênh.
Cỏ non mùa Xuân,
C̣n vương dấu chân.
Trăng non mùa Hạ,
Ướt đôi vai trần.
Có xa không nhỉ?
Ngày xưa thật gần.
Thời gian ! Thời gian!
Em vẫn là em…
Nụ cười rạng rỡ,
Ngày nào vừa quen,
Mai đưa em về,
Xin làm cỏ biếc,
Vương chân em đi.
Xin làm giọt mưa,
Mưa giầm rưng rức.
Trên vai người yêu,
Sàig̣n Sài G̣n,
Không là quê hương,
Mà sao ḿnh nhớ,
Mà sao ḿnh thương

Ngày từ trại Thác Bà, Yên Bái về trại 6 Thanh Chương NGHỆ TĨNH 1978
Hà Thượng Nhân