Xua Đi Huyền Thoại  -Thi Hong
(Cm/Dm) Bolro 90
Thi em hy về [Dm] đi [F] chuyện tnh đi [C] ta
Xin đưa vo huyền [Dm] thoại
Lời hứa năm [Am] xưa ti ấp ủ trong [Dm] lng.
Em by [C] giờ vui khoc o vu [F] quy
Ln xe hoa cng [Bb] người
Bỏ lại sau [F] lưng bao [Am] thng ngy m [Dm] đềm.

Em [Gm] ơi qun vắng đm [Bb] nay [C] tay nng ly [F] rượu
Điếu thuốc đắng trn [Dm] mi
Anh say men [C] rượu em say men [Am] tnh.
Đm [C] nay [Bb] ta uống cho [Dm] say
Qun đi chuyện [Bb] tnh m ta trt trao [F] nhau
[Gm] Men say rượu [Am] cạn m tnh vẫn chưa [F] qun.

Thi em hy về [Dm] đi [F] cn g cho [C] nhau
Ti m trọn vo [Dm] lng
Huyền thoại mơ [Am] hoang khi thức tỉnh ngỡ [Dm] ngng.
Nghe trong [C] lng sao vẫn thấy nao [F] nao
Mong xua đi huyền [Bb] thoại
Đừng gặp gỡ nhau [F] chi chua [Am] xt tnh lỡ [Dm] lng.