Anh Cho Em Ma Xun   Nguyễn Hiền
(G) (D) (A) (D) (G)  (D) Tango  110 / Rumba 97
Anh cho em ma xun nụ hoa vng mới nở
Chiều đng no nhung nhớ
Đường lao xao l đầy chn bước mn vĩa phố
Mắt buồn vin ngọn cy


Anh cho em ma xun ma xun ny tất cả
Lộc non vừa trẩy l
Lời thơ thương ci đời bầy chim la vạt nắng
Trong khi chiều chơi vơi


Đất mẹ đầy cỏ la, đồng xanh xa mấy ma
Ngoi đ diều căng gi thoảng cu h đi lứa
Trong xm vang chung cha
Trăng sng soi liếp dừa
Con sng di mấy nhnh ct trắng bờ qu xưa

Anh cho em ma xun, trẻ n đa khắp trời
Niềm yu đời phơi phới
Bn tay thơm sữa ngọt giải đất hiền chim ht
Mi nh xinh kề nhau


Anh cho em ma xun đường hoa vo phố nhỏ
Nhạc chan ha đy đ
Tnh yu non nước ny bi thơ cn xao xuyến
Rung nắng vng ban mai


Anh cho em ma xun nhạc thơ trn mun lối..