Anh Cho Em Ma Xun   Nguyễn Hiền
(D) (A) (D) Tango  110
Anh cho em ma [G] xun nụ hoa vng mới nở
Chiều [C] đng no nhung [G] nhớ
Đường lao xao l [Em] đầy
Chn bước mn h [G] phố mắt buồn vin ngọn [D7] cy


Anh cho em ma [G] xun ma xun ny tất cả
Lộc [C] non vừa trẩy [G] l
Lời thơ thương ci [Em] đời
Bầy chim la vạt [G] nắng trong [D7] khi chiều chơi [G] vơi


Đất [D7] mẹ đầy cỏ [G] la, đồng xanh xa mấy [Em]ma
Ngoi đ diều căng [Am] gi thoảng cu h đi [G] lứa
Trong xm vang chung [C] cha trăng sng soi liếp [G] dừa
Con sng di mấy [Em] nhnh ct trắng bờ qu [D7] xưa


Anh cho em ma [G] xun trẻ n đa khắp trời
Niềm [C] yu đời phơi [G] phới
Bn tay thơm sữa [Em] ngọt
Giải đất hiền chim [G] ht mi nh xinh kề [D7] nhau


Anh cho em ma [G] xun đường hoa vo phố nhỏ
Nhạc [C] chan ha đy [G] đ
Tnh yu non nước [Em] ny
Bi thơ cn xao [G] xuyến rung [D7] nắng vng ban [G] mai


Anh cho em ma [G] xun nhạc [D7] thơ trn mun [G] lối